top of page

תחומי עיסוק

דיני תכנון ובנייה

הליך אישור הבקשה להיתר מלווה בשאלות משפטיות רבות ויכול להיות מלווה בהליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.

משרדנו מעניק ליווי משפטי בכל שלבי אישור הבקשה, משלב קבלת המידע מהוועדה המקומית, דרך הכנת הבקשה, בדיקת הבקשה והתאמתה לתוכניות החלות והכנת חוות דעת במידת הצורך ועד קבלת היתר בניה.

המשרד מלווה בקשות להיתר שכוללות הקלות או שימושים חורגים (מהיתר או מתב"ע), מייצג בהליכי התנגדויות לבקשות להיתר – בין שאת מבקשי הבקשה ובין שאת המתנגדים – ומייצג בעררים בוועדות הערר לתכנון ובנייה ולפני מוסדות התכנון.

ליווי וייצוג בהליכי רישוי בנייה, היתרי בנייה, היתרים לשימושים חורגים והקלות

המשרד מלווה יזמים ובעלי קרקע בקידום תכנון והכנת תוכניות בניין עיר (תב"ע). המשרד מעניק ליווי משפטי כולל לכל ההליך המורכב של הכנת תוכנית עד לאישורה למתן תוקף.

הליווי המשפטי כולל השתתפות בעריכת מסמכי התוכנית; פגישות עם הצוותים המקצועיים במוסדות התכנון, בוועדה המקומית ובוועדה המחוזית; הכנת חוות דעת ומתן ייעוץ משפטי שוטף לגורמי המקצוע וליועצים מטעם מגיש התוכנית.

נוסף על כך המשרד מעניק ייצוג בהליכי התנגדות לתוכנית, בעררים ובערכאות משפטיות ועתירות מנהליות ועתירות לבג"ץ על החלטות מוסדות התכנון.​​

ליווי וקידום הליכי תכנון ותוכניות בניין עיר (תב"ע)

היטלי השבחה הם תחום משפטי מורכב המצריך ידע וניסיון רב. ​

המשרד מייצג בתביעות פיצויים בשל ירידת ערך עקב אישור תוכנית, לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ובתביעות לפיצויי הפקעה.

משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם שמאים מובילים המעניקים ייעוץ וליווי שמאי לכל אורך התהליך.

ייצוג בהליכי היטלי השבחה, תביעות פיצויים לירידת ערך ופיצויי הפקעה

התחדשות עירונית

תחום ההתחדשות העירונית נעשה בשנים האחרונות מרכיב דומיננטי ומשמעותי בעולם הנדל"ן. שני הענפים המרכזיים והבולטים שלו הם פרויקטים מכוח תמ"א 38 ותוכניות פינוי בינוי.

כדי לקדם בהצלחה פרויקטים של התחדשות עירונית, נדרשות מומחיות, הבנה והיכרות עמוקה עם התחום, על כל רבדיו.

למשרד ניסיון עשיר בתחום ההתחדשות העירונית, תמ"א 38 ופינוי בינוי, המשלב את הפן התכנוני ואת הפן החוזי-מסחרי ומעניק מעטפת מלאה שחיונית לקידום נכון, הוגן ויעיל של הפרויקט.​

תמ"א 38 ופינוי בינוי

משרדנו מלווה דיירים ובעלי קרקע בפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי. ליווי דיירים בפרויקטים מסוג זה הוא תחום ייחודי המצריך שילוב יכולות מקצועיות עם רגישות מיוחדת לדיירים, הבנת צורכיהם, מציאת פתרונות יצירתיים ומתן מענה פרטני לכל אחד מהם בפרויקט שבעבור רובם הגדול מלווה בחששות, פחדים וחשדנות.

המשרד מלווה דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית, החל בשלב החלטת הבעלים לצאת לדרך ועד להשלמת הפרויקט וקבלת דירותיהם החדשות.

הליווי כולל את בחינת הפרויקט והאפשרויות העומדות לפני הדיירים, איתור יזם, ניהול משא ומתן בשם הדיירים והתקשרות עימו, קבלת הערבויות הנדרשות לשמירה על זכויות הדיירים במשך ביצוע הפרויקט, השתתפות בישיבות הדיירים וליווי הדיירים עד לקבלת הדירה החדשה.​​

ליויוי דיירים ובעלי קרקע

משרדנו מלווה יזמים בפרויקטים של פינוי-בינוי, תמ"א 38 והתחדשות עירונית, החל בשלבי איתור הפרויקט, בחינת זכויות הבנייה ובחינת המצב המשפטי של המקרקעין, דרך בניית מתווה העסקה והתמורות לדיירים וניהול מו"מ עימם ועד להחתמת בעלי הזכויות בקרקע על הסכם לביצוע הפרויקט.

הבקיאות והניסיון של המשרד בדיני התכנון והבנייה מאפשרים להעניק ליזמים גם את הליווי המשפטי הדרוש מול מוסדות התכנון בהליכי אישור התוכניות ובהוצאת היתרי הבנייה.

משרדנו מלווה את היזמים בהתקשרות עם בנק מלווה ועורך את ההסכמים בין היזם ובין הספקים, היועצים ובעלי המקצוע הדרושים לביצוע הפרויקט.

המשרד מייצג גם במכירת דירות היזם וברישום הזכויות במקרקעין.

ליווי יזמים

עסקאות מקרקעין

המשרד מייצג בעסקאות מכר של מקרקעין, דירות מקבלן ודירות יד שנייה, זכויות בנייה, קרקעות ועסקאות קומבינציה.

ליווי וייצוג בעסקאות מכר ועסקאות המקרקעין

משפט מנהלי

ייצוג בערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות בעניינים מנהליים

המשרד מייצג בעתירות מנהליות בבית משפט לעניינים מנהליים ובבית המשפט העליון, בעתירות לבג"צ, בערעורים מנהליים, בייצוג בהליכים מול המפקח על המקרקעין, בייצוג בהתנגדויות בפני מוסדות התכנון ובייצוג בעררים בפני ועדות הערר המחוזיות והמועצה הארצית.

bottom of page