top of page
Under Construction

תכנון ובניה

 אבי חסון משרד עורכי דין ישראלי פורטוגלי

עוסק בדיני המקרקעין ותכנון ובניה ומעניק

ליווי וייצוג משפטי לפרטיים וחברות  

תכנון ובניה

משרד עו״ד אבי חסון עוסק שנים רבות בתחום התכנון והבניה.

ליווי וייצוג בהליכי רישוי בנייה, היתרי בנייה, היתרים לשימושים חורגים והקלות - 

הליך אישור הבקשה להיתר מלווה בשאלות משפטיות רבות ויכול להיות מלווה בהליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.

משרדנו מעניק ליווי משפטי בכל שלבי אישור הבקשה, משלב קבלת המידע מהוועדה המקומית, דרך הכנת הבקשה, בדיקת הבקשה והתאמתה לתוכניות החלות והכנת חוות דעת במידת הצורך ועד קבלת היתר בניה.

המשרד מלווה בקשות להיתר שכוללות הקלות או שימושים חורגים (מהיתר או מתב"ע), מייצג בהליכי התנגדויות לבקשות להיתר – בין שאת מבקשי הבקשה ובין שאת המתנגדים – ומייצג בעררים בוועדות הערר לתכנון ובנייה ולפני מוסדות התכנון.

ליווי וקידום הליכי תכנון ותוכניות בניין עיר (תב"ע) - 

המשרד מלווה יזמים ובעלי קרקע בקידום תכנון והכנת תוכניות בניין עיר (תב"ע). המשרד מעניק ליווי משפטי כולל לכל ההליך המורכב של הכנת תוכנית עד לאישורה למתן תוקף.

הליווי המשפטי כולל השתתפות בעריכת מסמכי התוכנית; פגישות עם הצוותים המקצועיים במוסדות התכנון, בוועדה המקומית ובוועדה המחוזית; הכנת חוות דעת ומתן ייעוץ משפטי שוטף לגורמי המקצוע וליועצים מטעם מגיש התוכנית.

נוסף על כך המשרד מעניק ייצוג בהליכי התנגדות לתוכנית, בעררים ובערכאות משפטיות ועתירות מנהליות ועתירות לבג"ץ על החלטות מוסדות התכנון.​​

ייצוג בהליכי היטלי השבחה, תביעות פיצויים לירידת ערך ופיצויי הפקעה - 

היטלי השבחה הם תחום משפטי מורכב המצריך ידע וניסיון רב. ​

המשרד מייצג בתביעות פיצויים בשל ירידת ערך עקב אישור תוכנית, לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ובתביעות לפיצויי הפקעה.

משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם שמאים מובילים המעניקים ייעוץ וליווי שמאי לכל אורך התהליך.

bottom of page